Giới Thiệu > Đối tượng phục vụ và phạm vi trách nhiệm

Đối tượng phục vụ và phạm vi trách nhiệm

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, là tuyến y tế chuyên sâu, chỉ đạo chuyên khoa cho 32 tỉnh thành phía Nam. Bệnh viện có chức năng nhiệm vụ: khám - điều trị, phục hồi chức năng - thẩm mỹ, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, đào tạo cán bộ, tổ chức hội nghị - hội thảo chuyên ngành, tuyên truyền -giáo sức khoẻ răng hàm mặt, …

1.      Khám, cấp cứu và phội hồi chức năng trong lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt cho trẻ em và người lớn ở tuyến cao nhất:
-        Tiếp nhận khám, cấp cứu, điều trị nội trú và ngoại trú các trường hợp người bệnh vượt quá khả năng điều trị của tuyến tỉnh. Người bệnh đến khám, điều trị theo yêu cầu, kể cả người bệnh là người nước ngoài.
-        Tham gia khám giám định y khoa và pháp y theo quy định của pháp luật
-        Phục hồi chức năng cho trẻ bị dị tật bẩm sinh hoặc bệnh mắc phải sau điều trị tại bệnh viện và tại cộng đồng

2.      Phòng bệnh Răng Miệng – Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:
-        Xây dựng, phát triển, chỉ đạo mạng lưới Răng – Hàm – Mặt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam  từ Đà Nẵng đến Cà Mau theo chỉ đạo của Bộ y tế.
-        Xây dựng kế hoạch phòng bệnh răng miệng và các chương trình nha khoa cộng đồng để trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt.
-        Tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình tăng cường sức khỏe răng miệng và chương trình nha học đường quốc gia.
-        Xây dựng dướng dẫn điều trị các bệnh răng miệng, bệnh hàm mặt để trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt và chỉ đạo tuyến dưới thực hiện theo đúng quy định.
-        Giúp tuyến dưới nâng cao chất lượng cấp cứu, chẩn đoán và  điều trị các bệnh trong phạm vị chuyên khoa ở địa phương
-        Xây dựng nội dung, phương pháp và tổ chức giáo dục truyền thông về bảo vệ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

3.      Nghiên cứu khoa học:
-        Nghiên cứu tình hình biến đổi sức khỏe và mô hình bệnh tật răng miệng của nhân dân. Đề xuất phương hướng chiến lược, kế hoạch can thiệp cộng đồng, hướng dẫn điều trị nhằm nâng cao chất lượng phòng bệnh, điều trị và chất lượng các dịch vụ y tế răng miệng phục vụ sức khỏe nhân dân.
-        Nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nha khoa lâm sàng, cận lâm sàng và phẫu thuật hàm mặt.
-        Nghiên cứu các nguyên liệu, dụng cụ, thuốc trong nước dùng trong chuyên khoa. Thực hiện giám định chất lượng sản phẩm dùng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt theo chỉ đạo của Bộ y tế.
-        Phối hợp với các chuyên ngành khác trong việc triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học có liên quan
-        Tham gia xây dựng các Quy trình kỹ thuật bệnh viện thuộc chuyên ngành răng hà mặt trình Bộ y tế phê duyệt

4.      Đào tạo cán bộ chuyên ngành Răng hàm Mặt:
-        Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt ở bậc đại học và sau đại học, chuyên ngành Điều dưỡng nha khoa, Kỹ thuật viên phục hình răng ở bậc trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học
-        Tham gia giảng dạy và đào tạo trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học nhân lực ngành Răng – Hàm – Mặt trong nước và quốc tế
-        Tổ chức các lớp đào tạo lại và cập nhật kiến thức răng hàm mặt cho cán bộ bệnh viện và cán bộ tuyến dưới ở các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng đến Cà Mau
-        Phối hợp với các cơ sở đào tạo để biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu theo chương trình đào tạo của bệnh viện, thông tin và kỷ yếu công trình khoa học.
5.      Quản lý bệnh viện
-        Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế theo đúng quy định hiện hành
-        Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện, từng bước hạch toán thu, chi theo quy định của pháp luật
-        Tạo thêm nguồn kinh phí cho bệnh viện từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, giám định chất lượng sản phẩm, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế...

6.      Hợp tác quốc tế:
-        Tích cực chủ động khai thác nguồn viện trợ, đầu tư và thiết lập mối quan hệ hợp tác về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức trong và ngoài nước, xây dựng dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế kể cả tổ chức phi chính phủ trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của nhà nước. Tranh thủ sự viện trợ giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển
-        Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với bệnh viện, cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu công tác ở nước ngoài và nhận chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại bệnh viện, quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật
-        Tổ chức triển khai và quản lý hội nghị, hội thảo, lớp học quốc tế về lĩnh vực chuyên ngành thuộc phạm vi bệnh viện quản lý theo quy định của pháp luật và Bộ y tế

Bệnh viện tuân thủ theo quy định của pháp luật về việc ký kết hợp tác với nước ngoài

Đăng ký nhận tin Hỗ trợ trực tuyến

  • Yahoo Messenger
  • Skype

Liên kết logo

Quảng cáo