Tin tức & sự kiện > Quyết định số 3970/QĐ-BYT ngày 24/09/2015 ban hành Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật tử vong theo I

Quyết định số 3970/QĐ-BYT ngày 24/09/2015 ban hành Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật tử vong theo ICD-1015:32 CH - 08/01/2018

Quyết định số 3970/QĐ-BYT ngày 24/09/2015 ban hành Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật tử vong theo ICD-10

Căn cứ vào Quyết định số 3970/QĐ – BYT ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng Phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10), Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM áp dụng bảng mã ICD 10 dựa trên 02 tài liệu sau:

  • Bảng Phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10) tập 1;ICD-10-Tap-1.pdf
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bảng Phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10, tập 2;ICD-10-Tap-2.pdf

Các bài viết khác

Đăng ký nhận tin Hỗ trợ trực tuyến

  • Yahoo Messenger
  • Skype

Liên kết logo

Quảng cáo